Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Budowa Centrum Integracja Społecznej w Rynarcicach"

logo prow słodka kraina 5.jpeg

Zadanie objęte dofinasowaniem z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach” mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Rynarcic determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

________________________________________________________________________________________________________

Wartość dofinansowania:

w 2020 r. – kwota brutto: 115 677,00 zł.

w 2021 r. – kwota brutto: 159 131,00 zł.

________________________________________________________________________________________________________

Fundusz Dróg Samorządowych - logo.png

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota dofinansowania: 40.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 452.187,08 zł

________________________________________________________________________________________________________

Zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje budowę budynku świetlicy sportowej integracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Budynek zrealizowany zostanie w tradycyjnej technologii murowanej, posadowionej na fundamentach bezpośrednich w postaci ław żelbetowych. Dach wielospadowy przekryty blachodachówką.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 132,07 m2
Powierzchnia użytkowa obiektu:  109,58 m2

Na poniższym rzucie przedstawiono plan funkcjonalny budynku:

 

 

Wartość robót budowalnych na dzień podpisania umowy z Wykonawcą wyniosła: 452 187,08 zł (brutto) w  tym:

w 2020 r. – kwota brutto: 177 987,77 zł.

w 2021 r. – kwota brutto: 274 199,31 zł.

 

 

 

Realizacja:

- Rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu: 29 września 2020 r.

- Planowany termin zakończenia robót: 31 sierpnia 2021 r.

 

Kierownictwo budowy: Pan Grzegorz Markowski, Nysa.

Kierownictwo robót branżowych:

- Pan Zdzisław Zaręba, Nysa (instalacje elektryczne);

- Pan Ryszard Kaszowski, Nysa (instalacje sanitarne).

Nadzór inwestorski:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o. o. – Pan Jan Sadowski, Opole.

 

zdjęcia po realizacji:

 

zdjęcia w trakcie realizacji:

październik 2020 r.

 

listopad 2020 r.

 

received_2426535430974902.jpeg

styczeń 2021 r.

20210121_123223.jpeg

maj 2021 r.

 

 

zdjęcia przed realizacją:

 

 

Wersja XML