Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Korfantów

Przypominamy o terminach złożenia sprawozdań tj:
- sprawozdanie EN-3 do dnia 12.09.2008 r.
- sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 10.09.2008 r. do dnia 15.09.2008 r.
- sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2008 r. do dnia 03.10.2008 r.
Wzory sprawozdań są do odbioru w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 

Wersja XML