Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pismo Izby Rolniczej w sprawie pomocy na rzecz rolników poszkodowanych w wyniku nawałnicy

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu podjął uchwałę o koordynacji pomocy na rzecz rolników poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez województwo opolskie w dniach 15-17 sierpnia br.

Mamy zamiar, w porozumieniu z przedstawicielami Gmin, zebrać informacje na temat poszkodowanych, tzn. imienne dane, kto i jakiej pomocy potrzebuj oraz kto jest chętny udzielić takiej pomocy poszkodowanym i w jakiej formie, a następnie, za pośrednictwem Gmin, pragniemy kierować taką pomoc do konkretnych osób.

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie wszelkich informacji do Biura Izby Rolniczej w Opolu, najlepiej drogą mailową dyrektor@izbarolnicza.opole.pl lub faksem na nr tel. 077/ 457-23-27.

Z poważaniem
Prezes Izby Rolniczej w Opolu

Herbert Czaja

Wersja XML