Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Demografia - stan na koniec III kwartału 2020 roku

DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW

(według rejestru stałych mieszkańców gminy1)

NA KONIEC III KWARTAŁU 2020r.

 

Lp.

Miejscowość

Liczba

mieszkańców

razem

Urodzenia

razem

Zgony

razem

1

Borek

217

2

1

2

Gryżów

291

1

2

3

Jegielnica

160

1

1

4

Korfantów

1754

6

14

5

Kuropas

167

1

0

6

Kuźnica Ligocka

350

4

2

7

Myszowice

140

1

0

8

Niesiebędowice

121

0

1

9

Piechocice

129

1

0

10

Pleśnica

64

2

2

11

Przechód

716

4

9

12

Przydroże Małe

321

2

2

13

Przydroże Wielkie

162

1

1

14

Puszyna

357

1

0

15

Rączka

117

1

2

16

Rynarcice

200

0

1

17

Rzymkowice

551

6

2

18

Stara Jamka

232

1

1

19

Ścinawa Mała

683

3

8

20

Ścinawa Nyska

436

5

7

21

Węża

410

0

2

22

Wielkie Łąki

117

3

1

23

Włodary

706

8

2

24

Włostowa

422

2

3

 

Ogółem

8823

56

64

 

Opracowała: Patrycja Pejas

 

1) na podstawie prowadzonego przez Gminę Rejestru Mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2019.1397)

 

Wersja XML