Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Urzędu Statystycznego w Opolu

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że na stronie internetowej został zamieszczony komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w czerwcu 2008 r.

W opracowaniu zaprezentowano m.in. dane dot. rynku pracy, wynagrodzeń i finansów w sektorze przedsiębiorstw, podmiotów gospodarki narodowej, a także informacje z zakresu budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu, handlu i transportu.

Komunikat dostępny jest na stronie:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_06_2008.pdf

Wersja XML