Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpowiedzialne działania mieszkańców

Z powodu powtarzających się, w ostatnim okresie, przypadków wyrzucania odpadów na terenie gminy, chcemy zwrócić mieszkańcom uwagę, że takie postępowanie świadczy o bardzo niskim poziomie świadomości ekologicznej.

Przykładem nieodpowiedzialnego postępowania jest np. Aleja lipowa w Gryżowie – uznana za pomnik przyrody.

Takie działania nie tylko psują wizerunek gminy i wsi, ale też powodują wydatkowanie środków finansowych na uprzątnięcie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców gminy Korfantów o zaprzestanie tego rodzaju działań.

Już kolejny raz wskutek nieodpowiedzialnych zachowań interweniował Sołtys Gryżowa, który wraz z mieszkańcami uprzątnął zanieczyszczenia Alei lipowej.

 Obraz 004.jpeg Obraz 006.jpeg Obraz 012.jpeg Obraz 013.jpeg Obraz 015.jpeg skanuj0005.jpeg skanuj0007.jpeg

skanuj0003.jpeg

Wersja XML