Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z sołtysami w Rzymkowicach

W dniu 9 lipca br. w świetlicy wiejskiej Rzymkowicach odbyło się comiesięczne spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami gminy.
Na spotkaniu tym obecnych było 15 sołtysów, naczelnicy wydziałów oraz Pan Antoni Górski- prezes zarządu firmy Veolia – Usługi dla Środowiska z Krapkowic. Spotkanie prowadził Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna.
Głównym tematem było omówienie przez Pana Antoniego Górskiego – prezesa zarządu firmy Veolia- Usługi dla Środowiska oddział w Krapkowicach obszernego i trudnego zagadnienia jakim jest gospodarka odpadami na terenie Gminy Korfantów. Poruszono sprawy związane z selektywną zbiórka odpadów i opłatami z tego tytułu, regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie.
Sołtysi podczas spotkania mieli możliwość zadawania pytań dla gościa oraz zgłaszania bieżących problemów sołectwa Burmistrzowi Korfantowa.
Spotkanie przebiegało w ciepłej atmosferze dzięki zaangażowaniu sołtys Pani Doroty Spyry oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML