Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że na stronie internetowej zostały zamieszczone:
1. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w maju 2008 r.
W opracowaniu zaprezentowano m.in. dane dot. rynku pracy, wynagrodzeń i finansów w sektorze przedsiębiorstw, podmiotów gospodarki narodowej, a także informacje z zakresu budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa, przemysłu, handlu i transportu.
Komunikat dostępny jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_kom_05_2008.pdf
2. Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie opolskim w I kwartale 2008 roku.
W opracowaniu zaprezentowano dane dot. ludności aktywnej i biernej zawodowo, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia. Informacje przedstawiono według miejsca zamieszkania, płci, wieku, poziomu wykształcenia oraz w przekroju miasto, wieś.
Opracowanie dostępne jest na stronie http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_aktyw_I_08.pdf
Wersja XML