Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja świetlicy we Włodarach

Dobiegają końca prace budowlane, związane z modernizacją świetlicy wiejskiej we Włodarach.
W ostatnim etapie robót realizator zadania – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie wykonał prace polegające na ułożeniu parkietu w sali spotkań oraz prace związane z ułożeniem chodnika okalającego budynek świetlicy z kostki brukowej.

Włodary - świetlica czerwiec 2008 001.jpeg Włodary - świetlica czerwiec 2008 002.jpeg   Włodary - świetlica czerwiec 2008 004.jpeg Włodary - świetlica czerwiec 2008 005.jpeg Włodary - świetlica czerwiec 2008 006.jpeg Włodary - świetlica czerwiec 2008 007.jpeg   Włodary - świetlica czerwiec 2008 008.jpeg Włodary - świetlica czerwiec 2008 009.jpeg

 

Zobacz również:

Rozbudowa świetlicy we Włodarach - prace wykończeniowe
Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Włodarach

Wersja XML