Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocieplenie elewacji zachodniej budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4

14 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Korfantowa Panem Januszem Wójcikiem, a firmą ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY WIKTOR STALIŚ z siedzibą Nadziejów nr 32, 48‑364 Kałków, nr NIP: 753-134-11-92, na wykonanie prac termomodernizacyjnych, tj. ocieplenie ściany zachodniej wraz z położeniem tynku na elewacji zachodniej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4., w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4, wraz z ociepleniem elewacji”.

Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje, m.in.:

 1. usunięcie elementów metalowych znajdujących się na elewacji,
 2. usunięcie starych skorodowanych tynków, odczyszczeniu i zabezpieczeniu ściany z osuszeniem i izolacją fragmentów zawilgoconych,
 3. wykonanie ocieplenia ze styropianu EPS 70 o gr. 16 cm z cienkowarstwową wyprawą tynkarską (warstwę wierzchnią należy wykonać przy użyciu niepalnej krzemianowej masy tynkarskiej, uziarnienie 1,5 mm), zastosować kotwy metalowe,
 4. wykonanie narożnika elewacji zachodniej od strony południowej wraz z wyprowadzeniem ocieplenia na elewację południową na ok. 1,0 m oraz wykończenie narożnika elewacji zachodniej od strony północnej (Rynek) wraz z wyprowadzeniem ocieplenia na elewację północną na ok. 1,0 m ocieplenia ze styropianu EPS 70 o gr. 3 cm z wraz wyprawą tynkarską, zapewniając w przyszłości prowadzenie prac remontowo – malarskich na elewacji północnej bez konieczności ingerencji w ten narożnik budynku,
 5. malowanie zgodnie z projektowaną kolorystyką (malować farbami elewacyjnymi silikonowo - silikatowymi wg instrukcji producenta i zgodnie z przyjętym systemem ocieplenia i kolorystyką),
 6. wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej (przewidziano wymianę wszystkich istniejących obróbek dachowych na nowe, wykonanych z blachy tytanowo – cynkowej
  o grubości min. 0,7 mm oraz wymianę rur spustowych na rury z blachy tytanowo – cynkowej. Zastosować rury spustowe o średnicy 12 cm, wykonane z blachy tytanowo – cynkowej),
 7. przewiduje się prowadzenie robót na elewacji zachodniej budynku z ograniczeniem korzystania z dachów budynków przyległych, m.in. z platform podwieszanych (dźwig wiszący), rusztowań podwieszanych i innych z zabezpieczeniem poszycia dachowego przed uszkodzeniem.

 

Wartość zadania 69.895,70 zł brutto.

Termin wykonania do 10.09.2020 r.

Nadzór inwestorski: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „INWESDIM” Sp. z o. o. ul. Kościuszki 31, 45 – 062 Opole, NIP 754-033-68-13 - Pan JAN SADOWSKI

zdjęcia przez realizacją

 

 

zdjęcia w trakcie realizacji

sierpień 2020 r.

 

 

 

Wersja XML