Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2019 dla Burmistrza Korfantowa

W ostatnią środę czerwca br. radni debatowali o stanie gminy Korfantów za 2019 rok. Kluczowym dokumentem  wziętym pod dyskusję był przygotowany przez Burmistrza Korfantowa raport o stanie gminy za poprzedni rok. Najważniejsze dane z raportu przedstawił Burmistrz Korfantowa  Pan Janusz Wójcik.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z szeregiem działań prowadzonych przez gminę w ciągu ostatniego roku, było tego naprawdę sporo!

 Pełna treść dokumentu dostępna jest na naszej stronie:

https://bip.korfantow.pl/6482/zaproszenie-do-dyskusji-nad-raportem-o-stanie-gminy-korfantow-za-2019-rok.html

            Po zapoznaniu się z raportem Rada Miejska w Korfantowie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania z tego tytułu, a następnie przystąpiła do procedury absolutoryjnej, po której  również jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Korfantowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2019 rok.

Pełen przebieg obrad XX sesji  Rady Miejskiej w Korfantowie  dostępny jest pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=ew5t7XfAOV4

sesja  absolutorium.jpeg sesja absolutorium2.jpeg

Wersja XML