Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)

Fundusz Dróg Samorządowych - logo.png

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi w miejscowości Gryżów

Kwota dofinansowania: 815.407,61 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.164.868,02 zł

________________________________________________________________________________________________________

Fundusz Dróg Samorządowych - logo.png

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota dofinansowania: 340.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.164.868,02 zł

________________________________________________________________________________________________________

 

8 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Zastępcą Burmistrza Korfantowa Panem Jarosławem Szewczykiem, a firmą PLUSPOL - BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj, spółka cywilna, z siedzibą ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice, na wykonanie przebudowy drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś).

 

Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty WYKONAWCY, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodzą dokumentacja budowlana, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gryżów na dz. nr 370/1, 370/2, 375, 391, 392, 390, 389 o łącznej długości ok.  829 mb w zakresie m.in.:

Wartość zadania 1.164.868,02 zł brutto.

Termin wykonania do 27.11.2020 r.

Zadanie objęte jest pomocą ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Nadzór inwestorski: AREX OBSŁUGA INWESTYCJI Czesława Król, inspektor nadzoru: Pan Zenon Król.

zdjęcia przed realizacją:

 

 

zdjęcia w trakcie realizacji:
wrzesień 2020 r.

 

 

październik 2020 r.

 

 

listopad 2020 r.

 

 

img-20201210-wa0008~2.jpeg

Wersja XML