Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyposażenie boiska sportowego w Włodarach

Brak opisu obrazka

Informujmy, że Gmina Korfantów w okresie od marca do października 2020 r.  uczestniczy w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” w ramach, którego realizowane będą małe projekty lokalne na terenach wiejskich. Zadania są współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Korfantów.

Zadanie pn. „Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach  (zakup kontenera socjalnego)” zostało już zrealizowane. W ramach zadania zakupiono kontener socjalny, który stanął na boisku we Włodarach. Kontener będzie służył jako szatnia dla sędziów oraz dla zawodników, którzy mogą spokojnie przystąpić do treningów i kontynuować rozgrywki.

Łączny koszt zadania  wyniósł 30 504 zł:  w tym 5 000 zł dofinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 25 504 zł wkład własny z budżetu gminy.

W ramach budżetu Gminy w sołectwie Włodary zostały zamontowane wcześniej 2 kontenery socjalne.

 

 

Wersja XML