Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi

W dniu 13 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczący w spotkaniu zostali zapoznani z projektem Programu Współpracy na 2009 rok zgodnie z art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Reprezentanci zaproszonych organizacji: m. innymi Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz Stowarzyszeń działających na terenie Gminy nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu programu.

Jednocześnie informuję, że projekt programu zostanie przestawiony Radzie Miejskiej na sesji w dniu 26 listopada br.

 

 

Korfantów 2008-11-17
JG

Wersja XML