Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STYPENDIA NAUKOWE BURMISTRZA KORFANTOWA ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

Stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów otrzymało łącznie 10 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów. Wysokość stypendium to kwota 300 złotych.  Poniżej przedstawiamy listę uczniów spełniających kryteria.

Lp.

Imię i nazwisko stypendysty

Szkoła

1.

Pola Pater

ZSP Ścinawa Mała

2.

Hubert Kulpa

ZSP Ścinawa Mała

3.

Nikola Zadrożna

ZSP Ścinawa Mała

4.

Julia Grzych

ZSP Przechód

5.

Dawid Szkudlarski

SP Nr 2 w Korfantowie

6.

Paulina Dędys

SP Nr 2 w Korfantowie

7.

Katarzyna Huzar

SP Nr 2 w Korfantowie

8.

Maja Stolarczyk

SP Nr 2 w Korfantowie

9.

Tomasz Radom

SP Nr 2 w Korfantowie

10.

Marta Buczkowska

SP Nr 2 w Korfantowie

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkól Gminy Korfantów. Stypendium można było otrzymać w czterech kategoriach:

1. stypendium za wysokie wyniki w nauce,

2. stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,

3. stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe,

4. stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów i życzymy kolejnych.

Wersja XML