Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające Sołtysa Kuźnicy Ligockiej

 

Brak opisu obrazka

18 czerwca br. w Kuźnicy Ligockiej, w związku z rezygnacją wieloletniego sołtysa Pana Stanisława Śmiałka przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Nowym sołtysem w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrany został Pan Bolesław Sapiecha, któremu gratulujemy i życzymy jak najlepszej współpracy z Radą Sołecką i mieszkańcami wsi, a także wielu pomysłów i realizacji inicjatyw służących mieszkańcom.

 

Wersja XML