Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Monitoring w szkołach

W Zespole Szkół w Korfantowie i Ścinawie Małej w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy” ze środków MEN przy współudziale UM w Korfantowie zamontowano monitoring wizyjny. Obejmuje on po 2 kamery zewnętrzne i 8 kamer wewnętrznych w każdej placówce oświatowej oraz urządzenie rejestrujące. Można mieć nadzieję, że monitoring przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w szkole, łatwiej będzie można rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML