Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA KORFANTOWA do przedsiębiorców z gminy Korfantów

      W związku z COVID-19 informuję, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie gminy, może  wystąpić  do Burmistrza Korfantowa   z wnioskiem  o udzielenie wsparcia w tym trudnym dla wszystkich okresie.

      Wniosek winien dotyczyć podatków i opłat ponoszonych przez przedsiębiorców na rzecz gminy Korfantów.

          Burmistrz Korfantowa deklaruje wsparcie
i indywidualne podejście do każdej sprawy. 

 

                                                    Burmistrz Korfantowa

                                                           /-/ Janusz Wójcik

Wersja XML