Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 rok podpisana!

Miło nam jest poinformować, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 rok został rozstrzygnięty. W ramach otwartego konkursu została złożona jedna oferta, która spełniła wymogi formalno - prawne. W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie z siedzibą przy ul.. A. Mickiewicza 1, 48 – 317 Korfantów.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 6 500,00 zł.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zadania.

 

 

Wersja XML