Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Informujemy, iż na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.umwo.opole.pl znajdują się już projekty wniosku o dofinansowanie i biznes planów do działań dotyczących przedsiębiorców.

Zapraszamy również do zapoznania się z Vademecum dla Beneficjenta
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=3469 .

Planowane nabory wniosków na styczeń 2008 r. :

1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

1.3.2. Inwestycje w Innowacje w przedsiębiorstwach

1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

Wersja XML