Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślnicza i Ogrodowa w Korfantowie

Rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Ogrodowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślnicza i Ogrodowa w Korfantowie”.

Planowany zakres prac obejmuje:

 1. rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki na działce nr 560/9 do budynku położonego na działce nr 591/1 w rejonie ulic Rzemieślniczej i Ogrodowej w Korfantowie
  o średnicy Ø 160 PVC-U długości około 120 m, studzienki kanalizacyjne Ø 600 PE – 4 szt.;
 2. obsługę geodezyjną wraz z wytyczeniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym powykonawczym.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Kierownikiem budowy jest Wincenty Napiórkowski z Prudnika

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 marca 2020 roku.

Wartość robót budowlanych określa się na kwotę brutto 30.000,00 zł.

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu: PDFPlan zagospodarowania.pdf (638,43KB)
 

Zdjęcia przed i w trakcie realizacji:

 

 

 

 

Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślnicza i Ogrodowa w Korfantowie”

W dniu 26 lutego 2020 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych związanych z  rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Ogrodowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślnicza i Ogrodowa w Korfantowie”.

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Kierownikiem budowy był Pan Wincenty Napiórkowski z Prudnika.

Zakres zakończonych robót obejmował rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślniczej i Ogrodowej w Korfantowie od studzienki na działce nr 560/9 do budynku Domu Działkowca im. Jana Kilińskiego położonego na działce nr 591/1 w Korfantowie przy ul. Ogrodowej 3 o zakresie rzeczowym obejmującym:

- budowę kanalizacji o średnicy Ø 160 PVC-U długości 120,20 mb,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600 PE – 4 szt.,

- roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła – brutto 29.113,23 zł.

 

Zdjęcia po realizacji:

 

 

Wersja XML