Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

PDFZarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników - sport.pdf (222,50KB)

PDFZarządzenie w spr. ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji - sport.pdf (1,14MB)

PDFzarzadzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert - sport.pdf (1,97MB)

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia oferty - sport.pdf (203,57KB)
 

Wersja XML