Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Burmistrza z sołtysami

                W dniu 10 października 2007 roku   o godzinie 10-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie Burmistrz otworzył  kolejne comiesięczne posiedzenie z sołtysami z Gminy Korfantów. W spotkaniu uczestniczyło 17 sołtysów, Zastępca Burmistrza, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Porządek posiedzenia obejmował takie ważne dla gminy tematy jak: konsultacje projektu ,,Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Korfantów”, kalendarz imprez kulturalno-sportowych na 2008 rok, sprawy związane z zarządzeniem kryzysowym oraz wymianą dowodów osobistych przez mieszkańców naszej gminy.
spotkanie z sołtysami 10.10.2007 002.jpeg Sołtysi podnieśli kwestie związane z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi wpisania ich obiektów do Gminnego Rejestru Zabytków, a przede wszystkim z konsekwencjami takiego wpisu. Wszelkie wątpliwości w tej tematyce rozwiał Pan Henryk Świgost- naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tut. Urzędu, który powiedział, że głównym celem tego rejestru jest spisanie wszystkich obiektów, które zostały wybudowane przed 1940 rokiem i posiadają zabudowę zabytkową. Naczelnik podkreślił, iż utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym wynika z ustawy Prawo budowlane,  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie rozstrzygnięte są kwestie możliwości ich przebudowy, rozbudowy i remontu, a nie z ujęcia obiektu w Gminnym Rejestrze Zabytków.
spotkanie z sołtysami 10.10.2007 001.jpeg Burmistrz przedstawił sołtysom harmonogram imprez kulturalno- sportowych na 2008 rok w Gminie Korfantów  jednocześnie prosząc ich o sporządzenie podobnych przez sołectwa, w których organizowane są imprezy cykliczne.
Kierownik USC zwróciła uwagę na mylnie interpretowane przepisy dotyczące wymiany dowodów osobistych, podkreślając, iż termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2007 roku, a do 31 marca 2008 roku została jedynie wydłużona ważność dowodów osobistych –książeczkowych.
spotkanie z sołtysami 10.10.2007 004.jpeg Pan Piotr Wójcik – referent ds. ochrony środowiska powiedział, że na dzień 20 października br. (sobota) została zaplanowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych w naszej gminie. Zwrócił się jednocześnie z prośbą do wszystkich obecnych aby tą wiadomość rozpropagowali wśród mieszkańców.
Na spotkaniu poruszano także inne sprawy bieżące. Spotkanie zakończyło się o godz. 11.35.
Wersja XML