Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narada burmistrza z sołtysami

W dniu 27 sierpnia br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami Gminy Korfantów. W posiedzeniu uczestniczyło 13-stu spośród 23 sołtysów. Głównym tematem poruszanym w trakcie obrad były sprawy organizacyjne związane z organizowaniem DOŻYNEK GMINNYCH, które odbędą się w dniu 16 września 2007 roku w Przydrożu Małym ( Szwedzka Górka). Wszyscy z obecnych sołtysów zapowiedzieli pomoc w przygotowaniu tego ważnego nie tylko dla rolników, ale także dla mieszkańców gminy święta plonów. Burmistrz poruszył także tematy związane z pozyskiwaniem przez gminę środków unijnych i procedurami z tym tematem związanymi. Ponadto Sołtysi mieli możliwość zgłoszenia bezpośrednio Burmistrzowi i naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie wszystkich bieżących problemów poszczególnych miejscowości.

Wersja XML