Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie”

W dniu 26 sierpnia 2018 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych związanych z  budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Korfantowie”.

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Kierownikiem budowy był Pan Wincenty Napiórkowski z Prudnika.

Zakres zakończonych robót obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 164 w ul. Nowej w Korfantowie (droga wewnętrzna gminna) z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej w Korfantowie o zakresie rzeczowym obejmującym m.in:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC-U o długości (licząc od środka studni do środka studni) 213,4 mb w działce nr 164 (ul. Nowa – droga wewnętrzna gminna) z dwoma przyłączam Ø 160 PVC-U do granicy działek nr 180 i nr 162/2 o długości 4,25 mb,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 3 szt. i Ø 600 – 3 szt.,

- roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła – brutto 84.987,76 zł.

 

Wersja XML