Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat IX sesji Rady Miejskiej

W dniu 27 czerwca   2007 roku odbyła IX sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 12 radnych, 18 sołtysów oraz zaproszeni goście.
2.       Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
3.       Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych dotyczyły m.in.:
4.       Informację Burmistrza z realizacji Uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów przedstawił Pan Szczepan Rosiński – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
5.       Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2006 została przedstawiona przez Pana Adama Zioło – Naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości, następnie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w/w planu.
6.       Podjęcie uchwał w sprawie:
7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, udzielił  Pan Zdzisław Martyna - Burmistrz Korfantowa.
8.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.       Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
10.   Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.
Wersja XML