Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dopłatach do materiału siewnego dla rolników

 "Dopłaty do materiału siewnego".

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 35, poz. 216) Agencja uruchomiła nowy mechanizm „Dopłaty do materiału siewnego”.

W ramach w/w mechanizmu Agencja udzielała będzie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach:
  • dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
  • dopłaty dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego
www.arr.gov.pl
 
PDFBroszura - dopłaty do materiału siewnego (201,87KB)
Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01593
 
 
1. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
http://www.arr.gov.pl/data/01593/warunki_nasiona.pdf
 
2. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą (Dms_P1_f1)
http://www.arr.gov.pl/data/01593/dms_p1_f1.pdf
 
 
3. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (Dms_P1_f2)
http://www.arr.gov.pl/data/01593/dms_p1_f2.pdf
 
 
ARR OT w Opolu
ul.Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
Sekcja Informacji

tel. 077-4417000 wew. 225
Wersja XML