Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie w ramach ``Programu wyrównywania różnic między regionami``

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami". Szczegółowe informacje o programie wraz z wnioskiem i wystąpieniem dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) .

PDFPismo z PFRON w sprawie dofinansowania

Wersja XML