Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczniowie korfantowskiego gimnazjum na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu

Korfantowscy gimnazjaliści po raz drugi wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu, który odbył się 14 grudnia 2006 r. na placu przy katedrze opolskiej. W Jarmarku wzięło udział 11 szkół z województwa opolskiego. Jego uczestnikom przyświecała szczytna idea: pomoc w ratowaniu zabytków katedry opolskiej.
Także Gimnazjaliści z Korfantowa przeznaczyli część dochodu ze sprzedaży ozdób świątecznych na rzecz katedry. Zadaniem uczestników Jarmarku było również
przedstawienie programu artystycznego. Gimnazjaliści z Korfantowa zaprezentowali teatrzyk kukiełkowy – historię świąteczną w języku niemieckim z Mikołajem w roli głównej.
W nagrodę za udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym i zdobycie IV miejsca, otrzymali radiomagnetofon, słowniki oraz książki.
Młodzież przygotowywała się do Jarmarku już od września br. pod kierunkiem nauczycielek języka niemieckiego: pani Grażyny Bober i pani Patrycji Uliczki.

Grażyna Bober

700IM000785.jpeg 700IM000790.jpeg 700IM000794.jpeg

Wersja XML