Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Rady miejskiej w Korfantowie

W dniu 5 grudnia br. odbyły się obrady II sesji Rady Miejskiej.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, 18 Sołtysów oraz zaproszeni Goście.
2.      Wręczenie Burmistrzowi Korfantowa zaświadczenia o wyborze przez Panią Halinę Krystynę Przystawską – Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
3.      Ślubowanie Burmistrza.
4.      Wystąpienie Burmistrza Korfantowa.
5.      Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
6.      Podjecie uchwał w sprawie:
7.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych, których udzielił Pan Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa oraz Pan Adam Zioło – Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości.
8.      Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.      Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej.

d 041.jpeg d 042.jpeg d 043.jpeg d 044.jpeg d 047.jpeg

Wersja XML