Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie nt. prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych

W dniu 8 grudnia 2006 w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się szkolenie nt. prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych,. Szkolenie adresowane było do Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.
Szkolenie przeprowadzone zostało przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie Panią Ewę Mikołajczyk oraz pracownika zajmującego się weryfikacją złożonych oświadczeń majątkowych, Panią Annę Nowakowską.
Podczas szkolenia przedstawione zostały zasady jakimi należy się kierować przy wypełnianiu oświadczenia majątkowego, omówione zostały poszczególne etapy oraz sposób wypełniania formularza, a także wskazane zostały najczęściej popełnianie błędy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML