Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty w ramach projektu „Wycieczki w mikroregionie Krnowsko i pograniczu polskim”

W dniu 21 października 2006r. delegacja Gminy Korfantów uczestniczyła w warsztatach przeprowadzanych w ramach projektu „Wycieczki w mikroregionie Krnowsko i pograniczu polskim” odbywających się w ośrodku „Méd’a” w Krnowie (Republika Czeska) . Celem warsztatów była wspólna promocja naszego regionu i poszerzenie współpracy pomiędzy czeskimi i polskimi podmiotami działającymi w zakresie ruchu turystycznego. Wynikiem współpracy ma być wydanie publikacji „Wskazówki na wycieczki po pograniczu czesko-polskim” a także uruchomienie strony internetowej na, której będą zamieszczane aktualne informacje turystyczne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Wersja XML