Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej

Rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej”.

Zakres obejmuje:

  1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w z przepompownią ścieków: 

 

  1. Budowę sieci wodociągowej:

 

Gmina Korfantów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Powiatu Nyskiego przeznaczoną na realizacje zadania własnego gminy tj. roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej”. Wysokość dotacji ustala się na kwotę 250.000,00, zł, nie więcej jednak niż 85% wartości poniesionych kosztów realizacji zadania.

 

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Kierownikiem budowy jest Józef Lis z Nysy.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2019 roku.

 

Wartość robót budowlanych określa się na kwotę:

 

Łącznie: brutto 282.000,00 zł.

 

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu: PDFProjekt zagospodarowania terenu sanitarna.pdf (939,93KB)

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji (czerwiec):

 

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji (lipiec):

 

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji (sierpień - wrzesień):

 

 

Wersja XML