Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Dąbrowskiej w Korfantowie

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Dąbrowskiej w Korfantowie

Rozpoczęto realizację II etapu zadania inwestycyjnego związanego z przebudową nawierzchni drogi ul. Marii Dąbrowskiej
w Korfantowie na odcinku o długości ok. 182mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogi i chodnika (lewostronnego);

- wykonanie korytowania wraz z podbudową,

- wykonanie nawierzchni drogi i chodnika z kostki betonowej,

 - wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej koloru czerwonego,

- ułożenie krawężników najazdowych;

- wymianę przykanalików burzowych,

 

 Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Planowany koszt realizacji zadania 224 tyś. zł.

Przed realizacją:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W trakcie realizacji:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML