Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODPISANIE UMÓW W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH

Miło jest nam poinformować o podpisaniu umów na realizację zadań w Ramach Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na 2019 r. w zakresie inicjatyw lokalnych.

Inicjatywy lokalne będą realizowane w różnorodnych dziedzinach, na rzecz społeczności lokalnych, w tym: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

DOCXZestawienie inicjatyw lokalnych w 2019 r..docx

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zadań.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z podpisania umów.

 

 

Wersja XML