Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny projekt do realizacji

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - Aktywna Tablica Gmina Korfantów pozyskała na realizacje projektu dodatkowo kwotę  14 tyś. złotych. Wkład własny wyniesie ok. 3 500 zł (tj. 20%  wartości projektu).  Programem objęto: Szkołę Podstawową  im. Wojska Polskiego w  Korfantowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

W ramach projektu zostaną zakupione:, tablice interaktywne z projektorem i głośniki Zakup urządzeń będzie miął wpływ na podniesienie kompetencji oraz  wiedzy na temat urządzeń cyfrowych, a także  na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Ważnym aspektem będzie również umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ogólna wartość projektu to kwota  17 500  zł.

Brak opisu obrazka

J. Grzegorzewicz

Wersja XML