Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywy lokalne 2019 r.

Informuję, że w ustawowym terminie  do 30 kwietnia 2019 r. wpłynęły wnioski w zakresie inicjatyw lokalnych, które przedstawiam poniżej:

1. Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów – zadanie pn. „VI Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum 2019”,

2. Stowarzyszenie Zwykłe „Pamięć  o Kresach” w Korfantowie –  zadanie pn. „Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego – Kultywowanie pamięci o kresach – Spotkanie Kresowiaków”,

3. Sołectwo Przydroże Małe – zadanie pn. „Ławki zakupimy, grilla rozpalimy, lokalną społeczność do działania zachęcimy cz. II”,

4. Koło Łowieckie w Rączce – zadanie pn. „Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i ochrony przyrody - Odbudowa populacji zwierzyny drobnej – introdukcja kuropatwy”,

5. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło Rzymkowice – zadanie pn. „Tradycje pielęgnujemy, festyn organizujemy”,

6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Korfantów – zadanie pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy poprzez organizację festynu i imprez okolicznościowych związanych tematycznie z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej”,

7. Rodzinne Ogrody Działkowe w Korfantowie – zadanie pn. „Tradycje polskiej wsi – Dożynki”,

8. Sołectwo Kuźnica Ligocka – zadanie pn. „Tradycje polskie wsi – Plon niesiemy plon, w gospodarza dom”,

9. Sołectwo Włodary – zadanie pn. „Stroje zakupimy, lokalną społeczność do działań zachęcimy i  promocję dla Gminy zrobimy”,

10. Zespół Wokalny „Ścinawskie Koniczynki”  – zadanie pn. „Ścinawianki – kontynuujemy tradycje”,

11. Sołectwo Puszyna – zadanie pn. „Wesołe wakacje – Puszyna 2019 – powrót do tradycji”.

 

 

Nadmieniam, że zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Po ocenie i rozpatrzeniu wniosków zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowanych wnioskach do realizacji.

Wersja XML