Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10 maja 2019 r. społeczność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. I Armii Wojska Polskiego w Ścinawie Małej uroczyście obchodziła Dzień Patrona Szkoły

W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości: major Antoni Jedynak – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nysie, Jan Noga – sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nysie,  Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Mudrak. Swoją obecnością zaszczycili nas również Naczelnik Wydziału Edukacji P. Jolanta Grzegorzewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej P. Damian Zawadzki wraz z radnymi, Skarbnik Gminy Korfantów  P. Joanna Szkudlarska, Dyrektor DPS-u P. Halina Wojewódka, sołtysi wsi należących do obwodu szkoły, Rada Rodziców, dyrektorzy szkół Gminy Korfantów oraz zaproszeni goście. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele  wraz z uczniami i pracownicy szkoły. Gośćmi specjalnymi była delegacja uczniów i nauczycieli z Francji odbywająca wizytę w ramach partnerstwa miast.

Pierwsza część uroczystości odbyła się na placu szkolnym, gdzie został odśpiewany hymn państwowy, następnie uczestnicy w dwóch językach polskim i francuskim wysłuchali krótkiego rysu historycznego,  a delegacje klas oraz goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą XXX powstania I Armii Wojska Polskiego. Delegacja Samorządu Uczniowskiego  udała się  z kwiatami pod pomnik znajdujący się na rynku w Ścinawie Małej oraz na pobliski cmentarz. 

Część artystyczna miała miejsce w sali gimnastycznej. Uczniowie pod okiem pań: Ewy Sopel,  Józefy Frukacz, Violetty Piekarskiej oraz Iwony Wolak przygotowali wspaniały spektakl o charakterze patriotycznym  ukazujący umiłowanie do naszej Ojczyzny. Ze wzruszeniem widownia podziwiała ucztę artystyczną, na którą złożyły się wiersze, piosenki i taniec.

Niebywałą atrakcją dla dzieci był również pokaz sprzętu wojskowego w wykonaniu żołnierzy I Brzeskiego Pułku Saperskiego im. Tadeusza Kościuszki.

W tym dniu, swoim wystąpieniem zaszczycili nas pan major Antoni Jedynak, ks. Jerzy Łapiński, pan Damian Zawadzki, delegacja gości z Francji, a pani dyrektor Joanna Beśka wyraziła serdeczne podziękowania  gościom za przybycie na szkolną uroczystość oraz złożyła gratulacje uczniom za wspaniały występ.

Ten dzień na długo zapisze się w pamięci szkoły. 

 

 

Wersja XML