Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Miło nam jest poinformować, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2019 rok został rozstrzygnięty.

W dniu 29 marca 2019 roku Zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrz Korfantowa zatwierdził wynik oceny oferty przedstawiony przez Komisję Konkursową.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta od Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole.

Oferta spełniła wymogi formalno – prawne.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 45 000,00 zł.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zadania.

Wersja XML