Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs rozstrzygnięty

Miło nam jest poinformować, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok został rozstrzygnięty.

W ramach otwartego konkursu została złożona jedna oferta, która spełniła wymogi formalno - prawne. W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Korfantowie przy ul. Rynek 10, 48-317 Korfantów. W dniu 6 marca 2019 roku została podpisana umowa między Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe a Burmistrzem Korfantowa.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 65 000,00 zł.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zadania.

 

 

KL/JG

Wersja XML