Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o środki finansowe pozytywnie rozpatrzony

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ramach  realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  Gmina Korfantów pozyskała dodatkowe środki finansowe.

Komisja pozytywnie oceniła złożony wniosek o dofinansowanie i  przyznała  Gminie Korfantów  kwotę 5 984 zł.  Dofinansowanie zostanie przekazane do  bibliotek szkolnych w Ścinawie Małej i Przechodzie. Środki finansowe wydatkowane zostaną na  rozwijanie zainteresowań uczniów, a także  promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Serdecznie gratulujemy.

JG

Wersja XML