Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Dąbrowskiej w Korfantowie

Dnia 6 grudnia 2018r. protokolarnie odebrano od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem przebudowy drogi w zakresie części chodnikowej (prawostronnym) nawierzchni chodnika z zastosowaniem  kostki betonowej o gr. 8cm w ul. Marii Dąbrowskiej w Korfantowie o długość 182mb i pow. 200,2 m².

Wartość robót budowlanych wyniosła 39.990,24 zł

Zdjęcia z realizacji:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zdjęcia po realizacji:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML