Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonywaniu przeglądu oraz czyszczenia przewodów kominowych

 

Brak opisu obrazka

W związku z rosnącą ilością pożarów, których źródłem jest zły stan techniczny instalacji grzewczych przypominamy o wykonaniu przeglądu oraz czyszczenia przewodów kominowych.

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z poz. zm.) podstawowym obowiązkiem dobrego gospodarza jest utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym tj. m.in. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), a przynajmniej raz na pięć lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji.

Zachęcamy również do montowania w budynkach mieszkalnych czujników czadu, które jako pierwsze alarmują mieszkańców o wysokim stężeniu tlenku węgla, tym samym sygnalizują lokatorom opuszczenie lokalu. Urządzenia są ogólnodostępne, stosunkowo niedrogie, a mogą uratować życie.

Wersja XML