Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Ławki zakupimy, grilla rozpalimy…”

W ramach inicjatywy lokalnej pn. „Ławki zakupimy, grilla rozpalimy, lokalną społeczność do działania zachęcimy” realizowaną przez sołectwo Przydroże Małe zostały zakupione 2 ławki ogrodowe, które ułatwią organizację spotkań  plenerowych z mieszkańcami wsi. Na realizację inicjatywy sołectwo pozyskało środki z budżetu gminy w wysokości 1 500 zł.

 

 

Wersja XML