Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum Korfantów 2018

Plener trwał od 31 lipca  do 6 sierpnia br. W plenerze brali udział artyści z Polski, Litwy i Ukrainy m.in.: Ryszard Błaszkowski z Nowej Soli,  Olha Duda ze Lwowa, Oksana  Hopyak ze Lwowa, Alicja Gołąbek z Jędrzychowic,   Barbara  Kifert z Nowej Soli, Wanda Jędrzejewska ze Suchego Lasu, Aleksandra Nikodem z Biedruska, Paweł Pacyna z Krakowa, Beata Pendowska z Poznania, Bernadeta Sudnikowicz z Mirosławca, Lina  Urbanavicienie z Koszedaru na Litwie, Živile Vaičiukynienie z Kowna.

W czasie trwania pleneru zostało namalowanych ponad 40 obrazów, które przedstawiały piękno zabytków i pejzaży naszej gminy. Wszyscy uczestnicy pleneru spędzili ten czas pracowicie, twórczo i przyjemnie.

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Korfantów a Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów. 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z wernisażu.

 

 

Wersja XML