Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________

Modernizacja instalacji C.O. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska”.

Adres: ul. 3 Maja 12 , 48-317 Korfantów

Wykonawca: PAGA-UNIBUD SPÓŁKA CYWILNA Joachim Gajda, Grzegorz Gajda, Kamil Gajda, nr NIP: 1990108977 z siedzibą
ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice.

Inspektor nadzoru inwestorskiego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., nr NIP: 754-033-68-13 z siedzibą ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

Roboty rozpoczęto dnia: 6 lipca 2018 roku 

Roboty zakończono: 28 września 2018 roku

Ostateczna wartość robót budowlanych określona na podstawie kosztorysu powykonawczego: 340.272,34 zł

ZDJĘCIA PRZED REALIZACJĄ:

 

 

ZDJĘCIA Z REALIZACJI:

 

 

ZDJĘCIA PO REALIZACJI:

 

 

 

Wersja XML