Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie auditorów wewnętrznych

W dniach 22-22 lutego 2006 roku czterech pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie (członkowie zespołu ds. wdrażania SZJ w UM w Korfantowie) uczestniczyło w szkoleniu
w Koszęcinie, obejmującym wykłady teoretyczne oraz warsztaty praktyczne z zakresu Procesu auditowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 wg wytycznych normy ISO 19011:2002. Po zdaniu egzaminu grupa otrzymała certyfikaty auditorów wewnętrznych SZJ.

Wersja XML