Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej - ETAP 2.

Dnia 27 kwietnia 2018 roku protokolarnie przekazano teren i plac budowy w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”.

Zakres obejmuje m.in. budowę:

1) sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 783, 806, 807/1, 807/4 i 809 od ul Ulianówka do ul. Fabrycznej w Korfantowie o zakresie rzeczowym obejmującym m.in.:

- budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC o długości około 619 mb w tym przejście pod drogą gminną z włączeniem do istniejącego sieci wodociągowej przy ul. Ulianówka,

- montaż nadziemnego i podziemnego hydrantu,

- roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (działka nr 783 drogi wewnętrzne),

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy;

2) sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 703/1, 703/2, 809, 807/4 i 807/1 w ul. Fabrycznej w Korfantowie (droga powiatowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej (droga wojewódzka) z ul. Fabryczną (droga powiatowa) w Korfantowie o zakresie rzeczowym obejmującym m.in:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 283 mb od studni S34 do studni S44 z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160/200 wraz ze studniami rewizyjnymi
z tworzyw sztucznych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niemodlińskiej,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 1 szt. i Ø 600 – 10 szt.,

- roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (działka 703/1 droga powiatowa Nr 1532 O ul. Fabryczna i działka nr 703/2 droga wojewódzka Nr 405 ul. Niemodlińska).

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru  inwestorskiego,

- dwa przejścia pod drogą powiatową Nr 1532 O (działka nr 703/1) o łącznej długości ok. 25 m (od studni S36 do S37 i od studni S41 do S42) wykonać metodą bezwykopową – przecisku lub przewiertu.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna z Chróścic.

Inspektorem nadzoru jest Wincenty Napiórkowski z Prudnika.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 27 sierpnia 2018 roku.

Wartość robót budowlanych:

1) sieć wodociągowa brutto 123.211,13 zł

2) sieć kanalizacji sanitarnej (odcinek ul. Fabryczna i ul. Niemodlińska ) brutto 219.024,26 zł

Łącznie: brutto 342.235,39 zł

Zdjęcia przed realizacją (sieć wodociągowa):

 

 

Zdjęcia z realizacji (sieć wodociągowa):

 

 

Zdjęcia przed realizacją (sieć kanalizacji sanitarnej):

 

 


Wersja XML