Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział

 

Brak opisu obrazka

Dnia 25 kwietnia 2018 r. na Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie Pan  Janusz Wójcik – Burmistrz Korfantowa wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Korfantowie Panem Ryszardem Dusiem wręczyli oficjalnie Pani Barbarze Niewiedział nagrodę pieniężną za wysokie wyniki sportowe -  uzyskanie I miejsca na Halowych Mistrzostwach Polski seniorów w biegu na 3000 metrów.  Burmistrz Korfantowa podkreślił,  że osiągnięte wyniki sportowe są wielką radością i satysfakcją dla naszej gminy.

 

Wersja XML