Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona alei kasztanowej w Puszynie

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Puszynie odbyła się akcja ochrony alei kasztanowej przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. W akcję zaangażowane były dzieci z Puszyny, Sołtys Puszyny Pani Danuta Kmiecik, Radny Rady Miejskiej w Korfantowie Pan Bernard Byczkowski, Pan Łukasz Harazim. W trakcie spotkania ochroną objęto 10 kasztanowców. Dzieci brały czynny udział w zakładaniu pułapek oraz lepów z feromonami na drzewa. Obecne dzieci zdobyły również wiedzę na temat ochrony tych gatunków drzew.

Miejmy nadzieję, że systematyczna ochrona pozwoli na zachowanie wartościowego drzewostanu kasztanowców.

Dzieciom i obecnym składamy serdeczne podziękowania z wkład w ochronę przyrody.

 

 

Wersja XML